Kyoukai no Kanata Bookmark

Kyokai no Kanata double-sided bookmark

Anime Title: Kyoukai no Kanata
Condition: Brand New/Unopened